• Du er her:
  • Hjem
  • Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik

Fremtiden er Global, vær en del af Global Excahnge.

I - EJERSKAB

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter »RGPD«) meddeler vi dig, at de meddelte personoplysninger vil blive indarbejdet i en database under ejerskab og ansvar af Global Exchange Denmark ApS (herefter Global Exchange), hvis data er som følger:

Identitet: Global Exchange Denmark ApS.

CIF: 37306924.

Domicil: c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2700 Kastrup, Danmark.

Telefonnummer: +45 32 712 242.

E-mailadresse: arco@globalexchange.dk.

II - KONTAKT

For ethvert spørgsmål i forbindelse med behandling af data for enkeltpersoner hos Global Exchange kan du kontakte os via følgende e-mail-adresse arco@globalexchange.dk.

III - PERSONDATA

Global Exchange indsamler følgende data:

1. UDVEKSLING AF VALUTA OG TJENESTER: Data der indsamles for at kunne levere Global Exchanges tjenester. Tjenestene vil blive identificeret på tidspunktet for dataindsamling og registrering.

Indsamlede data: Navn Efternavn, id, kontaktadresse, postadresse, e-mail, kontakttelefonnummer og andre oplysninger, der er nødvendige i henhold til den ønskede tjeneste, og som udelukkende er nødvendige for registrering i Global Exchange-tjenesterne. 

Formål: registrering af interesserede parter til udførelse af tjenesteydelser og etablering og vedligeholdelse af forretningsforbindelser.

Legitimering: det eksisterende juridiske eller kontraktmæssige forhold, der er nødvendigt for udførelsen af tjenesten og den berettigede interesse for udviklingen af handelsforbindelser.

Opbevaringsperioder: dataene vil blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt med henblik på behandlingen, og når de er færdige, vil det være til rådighed for den offentlige administration, dommere og domstole for de lovbestemte frister for pleje og forsvar af mulige ansvarsområder som følge af behandlinge

2. FORRETNINGSMÆSSIG KONTAKT: opmærksomhed på enhver form for henvendelser og kontaktforespørgsler der ermodtaget, af services fra Global Exchange, samt vedligeholdelse af handelsrelationer:

Indsamlede data: Navn, telefonnummer, e-mail og henvendelse.

Formål: At reagere på anmodninger om oplysninger, som den interesserede part på nogen måde har foretaget om produkter og tjenester i Global Exchange, samt etablere og opretholde forretningsforbindelser.

Legitimering: Baseret på samtykke er Global Exchange berettiget til at behandle oplysningerne fra den interesserede part, der er tilvejebragt via kontaktanmodningen, og i overensstemmelse med den legitime interesse for udvikling og vedligeholdelse af forretningsforbindelser.

Opbevaringsperioder: Dataene vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor den berørte part anmoder om annullering eller sletning af deres data, og vil være til rådighed for den offentlige administration, dommere og domstole for de lovbestemte frister for pleje og forsvar af mulige ansvarsområder som følge af behandlingen.

3. CURRICULUM ELLER BESKÆFTIGELSE: fremsendelse af curriculum via internettet eller på nogen måde til Global Exchange.

Indsamlede data: fagområde, navn, efternavne, telefon, e-mail, CV, følgebrev og andre personlige data i forbindelse med curriculum eller fagprofil.

Formål: behandling af de interesserede kandidaters kandidatur til de udgivne udvælgelsesprocesser eller andre ledige stillinger i henhold til deres faglige profil, der måtte opstå i fremtiden inden for den Global Exchanges aktiviteter.

Opbevaringsperioder: dataene bliver opbevaret, indtil du får tildelt et job, eller indtil du anmoder om sletning af det samme. Dataene vil blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt med henblik på behandlingen, og når de er færdige, vil det være til rådighed for den offentlige administration, dommere og domstole for de lovbestemte frister for pleje og forsvar af mulige ansvarsområder som følge af behandlingen.

Legitimering: afgivelse af den interesserede parts samtykke.

Modtagere: de data, der er tilvejebragt og afledt af udvælgelsesprocessen, kan overføres til tredjeparter identificeret af den interesserede part til anmodning om henvisninger, der måtte være nødvendige for udvælgelsen af kandidaten.

4. SALGSFREMMENDE MATERIALE eller NYHEDSBREVE: fremsendelse af oplysninger, nyheder, meddelelser, påmindelser og kampagner, som kan være af interesse for dig, relateret til aktiviteterne i Global Exchange.

Indsamlede data: e-mail-adresse, navn og efternavn.

Formål: registrering af interesserede parter til fremsendelse af information, nyheder og salgsfremmende materiale, samt etablering og vedligeholdelse af forretningsforbindelser.

Legitimering: afgivelse af den interesserede parts samtykke til Global Exchange til registrering i salgsfremmende tjenester og den legitime interesse for udviklingen af kommercielle relationer.

Opbevaringsperioder: dataene vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor den berørte part anmoder om annullering eller sletning af deres data, og vil være til rådighed for den offentlige administration, dommere og domstole for de lovbestemte frister for pleje og forsvar af mulige ansvarsområder som følge af behandlingen.

5. KUNDER/UDBYDERE: Professionelle personoplysninger, der leveres af Kunder/Udbydere til udførelse af tjenesteydelser og forvaltning af det juridiske eller kontraktmæssige forhold.

Indsamlede data: Navn, Efternavn, ID, professionel kontaktadresse, e-mail, kontakttelefonnummer.

Formål: til forvaltning af tjenestens kontraktforhold.

Legitimering: det eksisterende juridiske eller kontraktmæssige forhold, der er nødvendigt for udførelsen af tjenesten.

Opbevaringsperioder: dataene opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå formålet, de blev indsamlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og til forsvar i tilfælde af klager.

6. ADGANGSKONTROL OG SIKKERHED: Data indsamlet af Videoovervågningskameraer:

Indsamlede data: Billeder.

Finalidad: adgangskontrol og styring af intern sikkerhed for Global Exchanges faciliteter.

Legitimering: legitim interesse for at garantere sikkerheden i faciliteterne hos dens ejer, hvilket berettiger, at billederne nødvendigvis er taget, når man færdes på disse faciliteter

Opbevaringsperioder: Dataene vil blive opbevaret i en maksimal periode på 30 dage, medmindre det er nødvendigt at beholde dem i længere tid, fordi det er praktisk at afklare enhver overtrædelse eller fejlagtig handling, der er opdaget.

IV - OVERFØRSEL ELLER VIDEREKOMMUNIKATION AF DATA

Dine personlige data vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart, med mindre der er et retsgrundlag, der legitimerer denne opgave (juridiske forhold, retslige eller administrative ordrer mv.).

Der kan foretages internationale overførsler af dine personlige data til tjenesteudbydere, primært ICloud-udbydere (for eksempel AWS). Disse udbydere vil have deres servere placeret i EU.

I tilfælde af, at serverne er placeret i lande uden for EU, vil Global Exchange sikre, at personoplysninger behandles med samme beskyttelsesniveau som det ville have været tilfældet, hvis det havde været i Danmark, sørge for, at standardklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet er blevet underskrevet med den modtagende enhed.

Der er datakommunikation med tredjeparter i forbindelse med levering af tredjepartsydelser såsom behandlingschefer, som  har underskrevet de tilsvarende behandlingshåndteringsaftaler med Global Exchange og det er blevet kontrolleret, at de opfylder de fornødne garantier for at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen udføres i overensstemmelse med kravene i GRPD, der sikrer beskyttelsen af den interesserede parts rettigheder.

V - UDØVELSE AF RETTIGHEDER

Den interesserede part har ret til at få adgang til, rette i, slette, begrænse, gøre indsigelse mod og overføre sine data. Tilsvarende er han/hun omfattet af retten til at inddrage sit samtykke til at Global Exchange behandler de personlige data. Ligeledes har han/hun ret til at gøre indsigelser til kontrolmyndigheden. For kontaktoplysninger se www.datatilsynet.dk.

Den interesserede part kan til enhver tid udøve deres rettigheder ved at indsende en meddelelse, vedhæfte et dokument, der beviser deres identitet og udtrykkelig angive den ret, de ønsker at udøve, til Global Exchange på den ovennævnte postadresse eller ved at sende en e-mail til adressen arco@globalexchange.dk.

Global Exchange er forpligtet til at overholde reglerne om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Overholdelse af denne forordning kan indebære anvendelse af visse begrænsninger i udøvelsen af dine rettigheder.

VI - TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.

Global Exchange har i overensstemmelse med gældende regler vedtaget de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opretholde det sikkerhedsniveau, der kræves i forbindelse med de behandlede personoplysninger. Ligeledes er den udstyret med de præcise mekanismer, der står til rådighed for så vidt det er muligt at undgå uautoriseret adgang.

Som eksempel:

Vi arbejder for at beskytte sikkerheden for dine personlige oplysninger under transmission ved hjælp af Secure Sockets Layer-software (SSL), som koder de oplysninger, du indtaster.

Vi har fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedssystemer i forbindelse med indsamling, opbevaring og offentliggørelse af kundens personlige oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer betyder, at vi til tider kan kræve identitetsbevis, inden vi giver dig fortrolige oplysninger.

VII - INDLEVEREDE DATA

Dataene indsamlet via de forskellige aktiverede kanaler er strengt nødvendige for at behandle din ansøgning, og er indleveret frivilligt af den interesserede part. Hvi du afviser af indgive de data, der er klassificeret som obligatoriske, kan det være uhensigtsmæssigt eller umuligt at få adgang til den tjeneste, som er blevet anmodet om. På samme måde kan data indleveres frivilligt med det formål at give tjenesterne optimale betingelser. På samme måde forpligter interesserede parter sig til at informere dig om indholdet af denne fortrolighedspolitik i de tilfælde, hvor data videregives til tredjepart.

Den interesserede part forpligter sig til hurtigst muligt at underrette Global Exchange om enhver ændring og rettelse af sine personoplysninger, således at oplysningerne i aktivitetsloggene for Global Exchange altid opdateres.

Baseret på Global Exchanges legitime interesse kan den interesserede parts personlige oplysninger anvendes til etablering eller vedligeholdelse af kommercielle forbindelser på ethvert medie, herunder elektroniske medier, vedrørende oplysninger af interesse for Global Exchange-produkter og -tjenester, den interesserede part kan til enhver tid modsætte sig en sådan behandling til kommercielle formål ved at sende en postkommunikation til den angivne adresse eller via e-mail til adressenn arco@globalexchange.dk.

På Global Exchange er vi specialiseret i valutavekslingstjenester:

  •   400 kontorer i mere end 23 lande
  •   Mere end 2.500 ansatte
  •   Over 12 millioner kunder hvert år
  •   Mere end 22000 transaktioner om dagen
  •   Åben 24/7