• Du er her:
  • Hjem
  • Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Fremtiden er Global, vær en del af Global Excahnge.

JURIDISKE BETINGELSER

De tjenester, der beskrives i det følgende, vil blive ydet i overensstemmelse med nærværende betingelser, som afspejler vores forpligtelser som udbyder, dine rettigheder og forpligtelser som kunde, samt ligeledes information om den operative funktion af reservering af valuta til afhentning på kontorer.

Ligeledes gælder vores Fortrolighedspolitik som beskyttelse af dine personlige data.

Indehaveren af denne webside er GLOBAL EXCHANGE DENMARK APS (fremover betegnet som, “Global Exchange”), et selskab med registreret forretningssted på c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2700 Kastrup, og med CVR nr. 37306924. Dette selskab er registreret i Finanstilsynet med nr. X18-AE-44-LD.

Betingelserne for at bruge websiden for GLOBAL EXCHANGE DENMARK APS (Global Exchange)kan ses på Juridisk meddelelse.

I.- RESERVATION MED AFHENTNING PÅ KONTORER: BETINGELSER

Med denne service giver Global Exchange dig mulighed for at reservere den ønskede valuta, for derefter at afhente og betale den på vores kontorer (reservation med afhentning på kontor).

1. UDFØRELSE AF RESERVERINGER.

Reserveringer kan foretages gratis via telefonen på  +45 75 354 440 eller på vores webside: www.globalexchange.dk. Reserveringer via internettet  kan foretages på spansk eller engelsk.

Der findes kun en fysisk lagerbeholdning af bestemte valutaer, hvorfor reserveringen bør vedrøre de tilgængelige valutaer. Webstedet vil sammen med hver valutaanmodning oplyse om den anslåede frist for afhentning i henhold til tilgængeligheden af valutaen og indsamlingsstedet

For at foretage reserveringen skal kunden fremvise gyldig legitimation samt oplyse en e-mailadresse og et telefonnummer, så Global Exchange kan kommunikere med kunden og levere kundens reservering korrekt.

Reserveringerne kan være omfattet af en maksimal beløbsbegrænsning pr. kvartal og kalenderår.

2. VALUTAKURSER, GEBYRER OG OMKOSTNINGER

På det tidspunkt, hvor reservationen med afhentning på vekselkontorer oprettes, vil brugeren blive informeret, telefonisk eller på websiden om den forventede salgspris, som er et variabelt koncept, der afhænger af det valgte afhentningssted, gebyrer og omkostninger. Reservationen betales på det valgte kontor på afhentningsdagen.

Derudover kan vi tilbyde kunden i vores kontorer komplementære ydelser såsom rejseforsikring, tyveri af penge mv.

Det skal tages i betragtning, at de enheder, der har tilladelse til veksling af valuta, ikke har pligt til at anvende officielle valutakurser, idet de vil kunne anvende en handelsmæssig margen og/eller opkræve gebyrer af dem.

3. BETALINGSMETODER

Reservationsbeløbet betales fuldt ud, kontant eller med kort, hvis denne betalingsmetode er aktiveret på det valgte kontor på den dag, som brugeren har valgt.

4. BEKRÆFTELSE AF RESERVERINGER

Når reserveringen med afhentning på kontoret er oprettet og accepteret af os, vil brugeren modtage en e-mail med en bekræftelse, hvori detaljerne om den ønskede operation, den beregnede pris, udgifter og gebyrer, betalingsmetode, kontor, dag samt afhentningstider vil blive oplyst.

Hvis reservationen ikke bliver accepteret af brugeren,  vil dette ikke medføre nogen form for ansvar for denne.

5. AFHENTNING AF RESERVERINGER.

Reservationen vil være tilgængelig for brugeren til afhentning på kontoret og dagen angivet i bekræftelses-emailen.

Reserveringen vil kun kunne udleveres til den person, der har foretaget den, hvorfor kunden skal fremlægge gyldig identifikation.

Opkøb af reserveringen vil være underlagt overholdelse af de nødvendige diligence- og interne kontrolforanstaltninger, der gælder i overensstemmelse med bestemmelserne om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terroristfinansiering.

6. KVALITETSGARANTI

Global Exchange garanterer, at den givne valuta er af den højeste kvalitet, og at den svarer til den valuta, som er et lovligt betalingsmiddel i udstedelseslandet.

7. POLITIK OM ANNULLERINGER OG RETURNERINGER

1. Annulleringer:

Brugeren kan annullere en reservation forud for udløbet af den valgte dato for afhentning på kontoret. Brugeren vil ikke blive opkrævet nogen form for betaling.

For at annullere en reservering, skal brugeren kontakte kundeservice hos Global Exchange på telefon +45 7535 4440, og oplyse reservationsnummeret.

Under alle omstændigheder vil Global Exchange forstå, at du har annulleret din reservering, hvis du ikke har henvendt dig på afhentningsdatoen eller indenfor de følgende to dage.

2. Returneringer:

Efter afhentningen af reserveringen har kunden en returneringsfrist på 15 kalenderdage. Der vil kun kunne accepteres en returnering af det fulde beløb og i samme sedler, som kunden fik udleveret, hvilke er identificeret ved deres serienummering. For at foretage en returnering skal kunden personligt henvende sig til et af vores valutakontorer i Danmark og fremvise den originale kvittering for valutakursen. Kun indehaveren af valutakurstransaktionen kan foretage returneringen og skal fremvise det samme identifikationsdokument, der blev anvendt ved udvekslingsoperationen.

Efter at have kontrolleret, at serienumrene på pengesedlerne stemmer overens med dem på dem,der er blevet returneret, ved operationen udført af klienten, vil Global Exchange foretage tilbagebetalingen af det tilsvarende beløb. Tilbagebetalingen af det betalte beløb, sker via den samme metode, som betalingen blev foretaget på.

II.- KUNDESERVICE

Global Exchange, i overensstemmelse med lovgivningen, der gælder for selskabets aktivitet, informerer brugerne om:

1. At Global Exchange har en kundeserviceafdeling, som brugerne kan rette skriftlig henvendelse til, såfremt de ønsker at fremsætte en klage, en reklamation eller såfremt de er i tvivl om noget eller har spørgsmål til en af følgende adresser:

Postadresse: Global Exchange Denmark ApS Copenhagen Airport, Terminal 3, 2. sal, kontor 85, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark

E-mailadresse: kundeserviceformularen

Denne afdeling besvarer og administrerer brugernes klager og reklamationer indenfor en frist på en måned efter deres modtagelse. Hvis der er tale om et kompliceret tilfælde, vil behandlingen kunne tage længere tid. Afdelingen oplyser kunden om, hvorvidt behandlingen af dennes reklamation vil tage længere tid.

2. Hvis parterne ikke kan finde frem til en løsning mht. den fremsatte reklamation, kan brugeren henvende sig til Klagenævnet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, med adresse på Carl Jacobsen Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne for at indlevere en sådan reklamation er til stede. Klagerne kan indleveres til Klagenævnet via følgende link forbrug.dk.

3. Der kan ligeledes rettes henvendelse til EU-kommissionens portal for behandling af klager. Dette er af særlig betydning, hvis brugeren er en forbruger, der er bosat i et andet EU-land. Klagen kan indleveres gennem følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indlevering af en klage, skal man oplyse Global Exchanges via  kundeserviceformularen.

3. Global Exchange er underlagt lovgivningen i Danmark med hensyn til valutaveksling og andre relaterede aktiviteter, der foretages i forbindelse med valutaveksling, som f.eks. den danske lov af 31. August, nr. 10/20130, af 28. April (nr. 1022). Forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

III.- PERSONLIGE OPLYSNINGER

Nærværende afsnit indeholder den fortrolighedspolitik, som vi anvender ved behandlingen af dine persondata.

DEN ANSVARSHAVENDE  

Global Exchange Denmark ApS

CIF

37306924

FORRETNINGSADRESSE

c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2700 Kastrup, Danmark

E-MAILADRESSE

kontaktformularen

FORMÅL MED BEHANDLING
AF PERSONDATA

- Kontraktmæssige formål

- Handelsmæssige formål

MODTAGERE

- Ansvarshavende, der befinder sig indenfor EU-området eller udenfor EU-området med tilstrækkelige garantier.

- Andre modtagere, i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

LEGITIMATION

Afvikling af køb og salg af valuta.

RETTIGHEDER

Ret til adgang, rettelse i og sletning af dine persondata samt andre rettigheder, som forklaret i den yderligere information.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information, bedes du venligst se vores Fortrolighedspolitik.

 

© GLOBAL EXCHANGE DENMARK APS. MAJ, 2019.

På Global Exchange er vi specialiseret i valutavekslingstjenester:

  •   325 kontorer i mere end 22 lande
  •   Mere end 2.500 ansatte
  •   Over 8 millioner kunder hvert år
  •   Mere end 22000 transaktioner om dagen
  •   Åben 24/7