• Du er her:
 • Hjem
 • Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Fremtiden er Global, vær en del af Global Excahnge

Ydelserne, der henvises til i disse juridiske vilkår, leveres i henhold til de nuværende vilkår og betingelser, der afspejler vores forpligtelser som leverandør, dine rettigheder og forpligtelser som kunde, samt oplysninger om valutavekslingsaktiviteten, der foregår eksternt.

Global Exchange Denmark ApS, der ejer dette websted, er en organisation med en registreret adresse c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, kontor 85, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2770 Kastrup, og CVR-nr. 37306924. Selskabet har tilladelse til at udføre valutavekslingsaktiviteter i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Eurodivisas, S.A er moderselskabet og den største aktionær i forskellige datterselskaber og er på tilsvarende måde godkendt af de relevante officielle myndigheder i hvert af landene til at levere valutavekslingsydelser. Eurodivisas, S.A, udgør sammen med sine datterselskaber forretningsgruppen Global Exchange Group.

Global Exchange Denmark ApS har registreret domænet www.globalexchange.dk i Danmark og udøver sin virksomhed på markedet under varemærket Global Exchange.

Vilkårene for brug af webstederne, der ejes af Eurodivisas, S.A, (herefter benævnt Global Exchange), kan findes på websiden www.global-exchange.com

I. – ADGANG OG BRUGERE.

1. BRUGERE.

Personer, der bruger webstederne, der ejes af Global Exchange, tildeles betegnelsen bruger, hvilket medfører fuld accept uden betingelser fra brugerens side af alle nuværende juridiske vilkår samt af bestemmelserne, der er fastsat af gældende relevante love uden at ændre de særvilkår, der anvendes i tilfælde af, at brugeren ønsker at bruge de tilbudte ydelser.

2. REGISTREREDE BRUGERE.

Det kan være obligatorisk for en bruger, der benytter visse af funktionerne og aktiviteterne, der tilbydes af Global Exchanges websteder, inkl. men ikke begrænset til valutavekslingstransaktioner, stillingsansøgninger og accept af loyalitetsprogrammet, at brugeren udfylder en registreringsformular og accepterer de juridiske vilkår og politikken om privatliv og databeskyttelse. Brugeren bliver derved en registreret bruger.

Alle obligatoriske data i formularerne oplyses frivilligt og skal derfor være sande og i overensstemmelse med virkeligheden.

Den registrerede bruger skal bruge webstedet med omhu og ikke dele sit brugernavn eller adgangskode (hvis relevant) med andre personer og skal straks underrette Global Exchange om tab, tyveri eller farlig adgang til sådanne data af tredjemand.

3. KUNDEKONTO.

En bruger, der efter gennemførelse af en valutavekslingstransaktion beslutter at lade sig registrere på webstedet, får fra dette øjeblik en kundekonto, der giver vedkommende onlineadgang til alle oplysninger om transaktionen samt gunstigere vilkår ved køb af tilbudte produkter fra Global Exchange.

Den registrerede bruger skal opdatere sine personlige data og underrette Global Exchange om eventuelle ændringer af dataene.

II. – BESTILLINGER MED AFHENTNING I EN AFDELING: BETINGELSER.

Global Exchange giver dig mulighed for at bestille valuta online med senere levering og betaling i en af vores afdelinger (pengeanvisning med afhentning i en afdeling).

Bestilling af penge online med afhentning i en afdeling giver dig mulighed for at hente og betale for din valuta i lufthavnene i Billund og København med en rabat på 10 % i forhold til, hvad du får ved at købe din valuta direkte i vores afdelinger.

1. AFGIVELSE AF BESTILLING.

Brugerne skal oplyse en e-mailadresse og et telefonnummer, så Global Exchange kan kontakte dem og bekræfte bestillingen.

Bestillinger via webstedet kan afgives på engelsk.

Grænsen for onlinepengeanvisninger er € 5.900,- pr. kvartal, inkl. transaktioner i vores lufthavns- eller strøgafdelinger eller transaktioner gennemført online eller telefonisk. Beløbet kan variere på et givent tidspunkt men eventuelle ændringer påvirker ikke bestillinger, der allerede er accepteret.

Kun visse valutaer er på lager, så bestillingen skal justeres i henhold de tilgængelige valutaer. Webstedet oplyser kunderne om tilgængelighed i forbindelse med en valutabestilling (”på lager” eller ”afventer genopfyldning”) og den anslåede dato for levering, der afhænger af tilgængeligheden.

2. VALUTAKURSER, KOMMISSIONER OG UDGIFTER.

Når brugeren afgiver en bestilling, underrettes vedkommende (pr. telefon eller på webstedet hvor transaktionen gennemføres) om prisen, der er variabel og afhænger af den valgte afdeling til afhentning, der skal betales på dagen for afhentningen af bestillingen til den samme vekselkurs som på dagen for afgivelsen af onlinebestillingen.

Det skal tages i betragtning, at valutakurserne, der offentliggøres af nationalbankerne, bruges til deres egne transaktioner. De øvrige enheder (banker og vekselvirksomheder) er ikke forpligtet til at anvende disse valutakurser men kan anvende en handelsmargen og/eller opkræve kommission for sådanne kurser. Global Exchange anvender kun en handelsmargen, der kan variere afhængigt af den valgte valuta og/eller det ønskede beløb (jo større beløb, jo bedre valutakurs). Global Exchange kan lejlighedsvist opkræve vekselgebyrer, der afhænger af lufthavn, valuta eller beløb, der skal veksles.

3. BETALINGSMÅDER.

Ved pengeanvisninger med afhentning i en afdeling betales det fulde beløb i bestillingen kontant i den valgte afdeling på en dato, der vælges af dig.

4. BEKRÆFTELSE AF BESTILLING.

Når bestillingen til afhentning i en afdeling er afgivet og godkendt af os, modtager brugeren en bekræftelse pr. e-mail, der specificerer transaktionsoplysningerne: valutakurser, gebyrer, betalingsmåde, afdeling samt dag og tidspunkt for afhentningen.

Hvis bestillingen ikke godkendes af brugeren, har det ingen konsekvenser for vedkommende.

5. AFHENTNING AF BESTILLING OG FORUDBESTILLINGER.

Bestillingerne afhentes i afdelingen, der er valgt på webstedet.

Kun personen, der har afgivet bestillingen, er bemyndiget til at afhente bestillingen. Personen skal bekræfte sin identitet ved fremvisning af ID.

6. ANNULLERINGSPOLITIK.

Brugeren kan annullere en bestilling før datoen for afhentning. Vi opkræver ikke under nogen omstændigheder brugeren for denne ydelse.

For at annullere en onlinebestilling eller en forudbestilling skal brugeren kontakte Global Exchanges kundeservice så snart som muligt på vores gratis telefonnummer +45 75 354 440 og oplyse identifikationsnummeret på bestillingen eller forudbestillingen.

Global Exchange betragter bestillinger, som ikke er afhentet i løbet af 15 dage efter den oprindelige dato for afhentning som annulleret.

III. – KUNDESERVICE.

I overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor underretter Global Exchange sine brugere som følger:

 1. Global Exchange har en kundeserviceafdeling, som brugerne kan henvende sig til med deres klager og forespørgsler ved at skrive til følgende adresse:
  1. Postadresse:

Global Exchange Denmark ApS
Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, kontor 85,
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

  1. E-mailadresse: m.devargas@globalexchange.dk.

Afdelingen besvarer og behandler dine klager inden for en måned efter modtagelsen. Hvis sagen er kompleks, kan behandlingen tage længere tid. Afdelingen underretter kunden, hvis der kræves mere tid til behandlingen af klagen.

 1. Hvis der ikke kan opnås enighed om en klage, kan brugeren klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, hvis betingelserne herfor er overholdt. Klager kan indgives til Center for Klageløsning på følgende link: www.forbrug.dk.
 2. EU-Kommissionens online klageportal kan også bruges ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse Global Exchanges e-mailadresse: atencioncliente@grupoglobalexchange.com
 3. Global Exchange skal overholde Danmarks lovgivning om valutaveksling og andre relaterede aktiviteter, der udføres i forbindelse med valutavekslinger, som fx lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

IV. – PERSONLIGE DATA.

1. TIL KONTRAKTMÆSSIGE FORMÅL.

I overensstemmelse med dansk lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) afgives alle data frivilligt som en konsekvens af køb af produkter og ydelser gennem alle medier, og betragtes som obligatoriske samt bliver en del af Global Exchange S.A’s database og bruges med det formål at etablere og gennemføre et etableret kontraktmæssigt forhold.

Dataene er endvidere underlagt dansk lov nr. 651 af 8. juni 2018 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, idet Global Exchange betragtes som en relevant person.

I overensstemmelse med gældende lov har Global Exchange gennemført de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltag for at oprette og vedligeholde det krævede sikkerhedsniveau angående behandlingen af personlige data. I tillæg hertil anvendes alle til rådighed værende mekanismer til at blokere ikke-godkendt adgang i størst muligt omfang.

2. FORRETNINGSOPLYSNINGER.

Ved køb af et eventuelt produkt og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven kan kunden når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af vedkommendes data og modsætte sig, at dataene behandles eller deles med henblik på kommercielle formål.

Hvis brugeren abonnerer på forretningsoplysninger, føjes vedkommendes data til en kommerciel database, der ejes af Global Exchange, og kan bruges til at holde kunden underrettet om Global Exchanges salgsfremmende aktiviteter og nye produkter. Hvis brugeren er abonnent, kan Global Exchange sende meddelelser til vedkommendes e-mailadresse eller privatadresse om nyheder, tilbud, kampagner og nye produkter, og kan reklamere for andre produkter eller ydelser, der enten ejes af Global eller tredjemand, vedrørende hotel-, finans-, distributions-, sports-, rejse- og forsikringsbranchen, NGO’er samt ejendomsbranchen, meteorologi, fjernsalg, sundhed, fritid, elektronik og telekommunikation.

Du har til enhver tid ret til adgang til den kommercielle database for at ændre og slette dine data ved at kontakte os på telefon +45 75 354 440 eller sende en e-mail til adressen atencioncliente@grupoglobalexchange.com og angive følgende i emnefeltet: ARCO Eurodivisas”, eller pr. almindelig post:

Eurodivisas, S.A.
Legal Department
C/ Primera 17-19, Edificio 21, Planta 2
Polígono Montalvo III
ES-37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca – Spanien)

Reference: “ARCO Eurodivisas”


i overensstemmelse med indhold fastsat ved lov.

3. TREDJEMANDS DATA.

Hvis kunden formidler andre personers personlige data med henblik på ansættelse eller administration, udvikling og levering af et produkt og ydelse, erklærer vedkommende at have anmodet om og opnået samtykke fra alle sådanne personer, hvis data deles, så de kan føjes til Global Exchanges kommercielle database, og deres data behandles med det formål, hvortil de er afgivet, og kunden vil derfor være ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af, at dette samtykke eventuelt ikke foreligger.

4. GLOBAL EXCHANGES COOKIEPOLITIK

1. – Hvad er en cookie?

En cookie en er fil, der gemmes på din computer, når du bruger visse websteder. Cookies bruges bl.a. af websteder til at gemme og hente oplysninger om en brugers browsingvaner eller om vedkommendes enhed og, afhængigt af den indeholdte information, måden, hvorpå enheden bruges, kan de bruges til at genkende brugeren. Brugerens browser gemmer kun cookies på harddisken under den aktuelle session. Der bruges kun lidt plads, og computeren beskadiges ikke. I de fleste tilfælde slettes cookies fra harddisken, når brugeren lukker browseren (sessionscookies).

De fleste browsere accepterer cookies som standard, men de kan konfigureres til at tillade eller blokere midlertidige eller permanente cookies.

2. – Vores cookies.

Vi bruger tekniske cookies på vores websted. De lader brugeren navigere rundt på et websted, platform eller app og bruge de tilbudte valgmuligheder og ydelser, og de bruges til kontrol af trafik og datakommunikation, identifikation af sessionen, adgang til områder med begrænset adgang, lagring af dele af en bestilling, gennemførelse af køb, fremsendelse af formular om medlemskab eller deltagelse, brug af sikkerhedselementer under navigation, lagring af indhold til udsendelse af video og lyd eller deling af indhold på sociale netværk.

Vi bruger endvidere følgende cookies fra tredjemand:

 • Annoncecookies fra Affiliate Network Partner Zanox (leverandør): Zanox AG (permanent): Netværket er integreret i tusindvis af websteder, der kan vælge at gøre reklame for Global Exchange med henblik på at fremme vores valutavekslingsydelser. Hvis en bruger klikker på en af disse reklamer og foretager et køb på vores websted under en session eller bruger den samme enhed flere dage senere (samme pc, tablet-pc eller mobiltelefon) uden at slette disse cookies, vil Global Exchange være vidende om, at bestillingen eller forudbestillingen kom fra dette givne websted og vil betale kompensation herfor til Zanox i henhold til den aftalte kommission for at få en bruger til at foretage et køb.

Flere oplysninger: http://www.zanox.com/es/

 • Annoncecookies fra dobbelt klik (leverandør: Google Inc.) (permanent): Netværket integrerer tusindvis af websteder, der støtter, så Google på basis af indholdskriterier (søgning udført på en søgemaskine og websted på det besøgte netværk) viser annoncer fra Global Exchange på det pågældende websted. Tanken er at vurdere ved hjælp af disse cookies, om et køb på Global Exchanges websted er resultatet af en annonce vist på et af webstederne i Google-netværket. Dette kan kun vurderes, hvis et køb udføres på samme enhed (samme pc, tablet-pc eller mobiltelefon), hvor annoncen oprindeligt blev vist, og de pågældende cookies ikke er slettet.

Flere oplysninger:

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es

 • Analysecookies fra Google Analytics (leverandør: Google Inc.) (permanent cookie): De bruges til at analysere adfærden hos brugere, der besøger os, i sammenhæng med vores websted, for så vidt angår antal besøg, besøgte afsnit, besøgets oprindelse, varighed osv. Disse data kan på ingen måde identificere brugere, som har besøgt vores websted.

Flere oplysninger: 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

 • Cookies til personliggørelse af brugergrænseflade (permanent): De bruges til at gemme det seneste valutabeløb, der indtastedes af en bruger i valutawidget’en på vores websted på en specifik enhed. Hvis du efter at have forladt vores browser, åbner den på ny og navigerer til Global Exchanges websted uden at slette disse cookies, kan vi se den sidste valutatransaktion, som du besøgte.

3. – Administration af cookies.

Alle brugere kan slette cookies, der lagres på deres enhed (pc, tablet-pc, mobiltelefon osv.) ved at åbne indstillingerne for browseren på deres enhed. De kan også deaktiveres, men webstedet kan ikke fungere korrekt, da valutaprogrammet kræver, at cookies er aktiveret, for at opretholde valutakursen i transaktionsflowet.

V. GÆLDENDE LOVGIVNING.

De juridiske vilkår fortolkes og håndhæves i henhold til dansk lovgivning.

Alle tvister om fortolkning og håndhævelse er underlagt den danske domstol i byen, hvor brugeren har bopæl.

 

VI. – ÆNDRINGER.

Global Exchange forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de juridiske vilkår og betingelser. Kontrollér betingelserne på ny, inden du afgiver en ordre.

På Global Exchange er vi specialiseret i valutavekslingstjenester:

 •   310 kontorer i mere end 23 lande
 •   Mere end 2.500 ansatte
 •   Over 7 millioner kunder hvert år
 •   Mere end 15000 transaktioner om dagen
 •   Åben 24/7/365