• Du er her:
  • Hjem
  • Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Fremtiden er Global, vær en del af Global Excahnge

Juridisk meddelelse

Nærværende juridiske meddelelse fastslår betingelserne for brug af websiden: www.globalexchange.dk (fremover betegnet som websiden). Brugen af websiden giver navigatøren en status som bruger, hvilket indebærer, at den pågældende accepterer og forpligter sig til at overholde alle f betingelserne, der er omfattet af denne juridiske meddelelse, i den udgave, som bliver offentliggjort på det tidspunkt, hvor brugeren logger ind på websiden. Derfor anbefales det, at brugeren omhyggeligt gennemlæser denne juridiske meddelelse hver gang brugeren logger ind på websiden. Disse betingelser er gældende uafhængigt af andre særlige betingelser, der måtte være gældende for bestemte servicetjenester, som udbydes på websiden. 

Identifikationsdata om tjenesteudbyderen

Betegnelse: GLOBAL EXCHANGE DENMARK APS, (fremover Global Exchange).

Adresse: c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2700 Kastrup, Danmark.

CVR nummer: 37306924.

Registreret i Finanstilsynet med nr. X18-AE-44-LD. 

Kontakt: Global Exchange sætter pris på enhver form for forslag, rettelser eller kommentarer, som hjælper med til at undgå eller rette enhver form for hændelse eller uregelmæssighed på websiden så hurtigt og så effektivt som muligt. Sådanne meddelelser kan fremsendes via kundeserviceformularen.

Vilkår og betingelser for brug

De vilkår og betingelser, der er omfattet af nærværende juridiske meddelelse gælder for alle de sider, der vises på Site Map, som er de eneste, der er inkluderet på denne webside.

Det henhører udelukkende under brugernes ansvar at logge ind på denne webside, og det er ensbetydende med, at man accepterer disse vilkår og betingelser for brugen af denne. Brugen af bestemte servicetjenester er således ensbetydende med brugernes samtykke og accept, uden forbehold, for de særlige regler eller instruktioner, som Global Exchange, kan vedtage på et hvilket som helst tidspunkt med en specifik karakter, eller som erstatning eller supplement til de nuværende generelle betingelser.

Brugeren skal bruge denne webside og dens tjenester lovligt i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for brug og den gældende lovgivning.

Global Exchange kan ensidigt ændre vilkår og betingelser mht. brugen af denne webside ved offentliggørelse i denne juridiske meddelelse, idet en sådan ændring vil have en øjeblikkelig virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen.

Navigation

Selvom Global Exchange har implementeret de tekniske foranstaltninger, der står til selskabets rådighed, er Global Exchange ikke ansvarlig for og garanterer heller ikke, at adgangen til websiden forbliver uafbrudt eller fejlfri. Selskabet frasiger sig ligeledes ethvert ansvar og garanterer heller ikke for indhold eller software, som der kan logges ind på fra websiden, at denne er fejlfri eller om den forårsager skade. Global Exchange er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, skader eller skadegørelse af enhver art, som følge af adgang til og navigation på websiden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er forårsaget på edb-systemer eller dem, der er forårsaget af indførelsen af virus.

Global Exchange er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan påføres brugerne på grund af en ikke tilsigtet brug af websiden. I særdeleshed, er selskabet ikke ansvarlig for nedbrud, afbrydelser, mangler eller fejl i telekommunikationerne, der kan opstå, imens brugeren navigerer på websiden.

Indhold

Global Exchange gør alt for at undgå enhver fejl i det indhold, der måtte blive vist på websiden.

Global Exchange garanterer ikke og er heller ikke ansvarlig for de konsekvenser, der måtte opstå som en følge af fejl i det indhold, der måtte blive vist på websiden.

Opdatering og ændringer af websiden

Den information, der er vist på websiden er den gældende på datoen for dens seneste opdatering. Global Exchange frasiger sig ansvaret for aktualiteten og egnetheden af de oplysninger, der er indeholdt i samme.

Brugeren må ikke ændre, forandre eller tilpasse websiden. Global Exchange forbeholder sig ret til at foretage så mange opdateringer, ændringer og forandringer, som selskabet finder passende, idet denne ret kan håndhæves til enhver tid og uden forudgående varsel.

Blog og meningsfora

Meddelelser, kommentarer, data eller meninger, der er udtrykt i en blog eller i opinionsfora, der vil kunne aktiveres på websiden, gemmes som de er, til det eneste formål, de er beregnet til, hvilket er at informere, kommentere og tjene som kontakt mellem brugerne. Global Exchange er ikke ansvarlig for og identificerer sig heller ikke med de kommentarer eller meninger, der er udtrykt i fora af enhver bruger.

Interventioner i bloggen eller i fora med henvisninger til racistiske eller sexistiske temaer vil ikke blive tilladt, og ingen intervention, der vedrører personlige aspekter, tillades, enten i form af fornærmelser, kommentarer, ikke-konstruktiv kritik eller blotte allusioner, der vil kunne udgøre en trussel imod brugernes beskyttelse af deres persondata på denne webside eller af personer eller enheder uden for denne. Enhver bruger kan informere om tilstedeværelsen af denne form for interventioner på kundeserviceformularen.

Det er ikke tilladt at bruge bloggen eller forummet til at sende spam, til off-topic-annoncering, indsamling af e-mailadresser eller enhver anden form for ulovlig handling.

Ansvaret for information og de aktiviteter, der udføres i forummet, er udelukkende brugerens, idet Global Exchange er fritaget for ethvert ansvar, der hidrører fra dem, hvis de er ulovlige eller forvolder skader på ejendomsrettigheder eller tredjemands rettigheder. Global Exchange forbeholder sig ret til at annullere, fjerne eller slette enhver form for kommentarer eller nægte adgang til en hvilken som helst bruger, der overtræder denne forordning, eller som er i strid med loven. Global Exchange er imidlertid ikke ansvarlig for den information eller de kommentarer, der er inkluderet af brugerne.

Når Global Exchange bliver opmærksom på, at aktiviteten eller den opbevarede information er af ulovlig karakter, eller at den beskadiger en tredjeparts genstande eller rettigheder, vil den blive fjernet omgående.

Det er forbudt at gengive indholdet af bloggen eller opinionsforummet uden forudgående tilladelse.

Den intellektuelle og industrielle ejendomsret

Denne webside, dens kildekode og dens indhold (billeder, tegn, osv.) tilhører Global Exchange. Brugere, der logger ind på denne webside, må derfor ikke kopiere, ændre, distribuere, transmittere, gengive, offentliggøre, overdrage eller sælge de ovennævnte elementer og heller ikke oprette nye produkter eller servicetjenester, der er afledt af den information, der er opnået uden en udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Global Exchange.

I tilfælde af, at du sender en hvilken som helst form for information til Global Exchange, erklærer , garanterer  og accepterer du, at du har ret til at gøre dette frit, at sådanne oplysninger ikke krænker nogen intellektuel ejendomsret, varemærkeret, patent, forretningshemmelighed eller en hvilken som helst anden form for rettighed, der tilhører en tredjepart, at denne information ikke er af fortrolig karakter, og at de nævnte oplysninger ikke er skadelige for tredjeparter.

Hyperlinks

Websiden kan indeholde adgangslinks (hyperlinks eller links) til andre websider, som Global Exchange ikke er indehaver af. Denne omstændighed indebærer under ingen omstændigheder, at der eksisterer et forhold mellem Global Exchange og ejeren af den pågældende webside, til hvilken det nævnte hyperlink omdirigerer, og heller ikke Global Exchanges godkendelse eller accept af denne. Global Exchange er ikke ansvarlig for lovligheden af det indhold, der offentliggøres på denne.

Det er forbudt for en hvilken som helst anden webside  at inkorporere et hyperlink til Global Exchange websiden, uden selskabets udtrykkelig godkendelse af denne omstændighed. Under alle omstændigheder indebærer en sådan tilladelse, at hyperlinket ikke fremstår på en måde, der skader Global Exchanges offentlige image eller varemærke eller selve websiden, såvel som de tredjeparter, der vises på websiden som referencer.

Global Exchange fjerner ethvert link, så snart selskabet bliver opmærksom via et hvilket som helst middel, i henhold til ulovligheden af dettes indhold, eller såfremt der påføres skader på tredjeparters ejendom eller rettigheder.

Websidens fortrolighedspolitik

For at se mere om vores politik for beskyttelse af persondata og vores fortrolighedspolitik, bedes du venligst se Fortroligheds politik.

Brug af cookies

For at kunne bruge vores webside, er det nødvendigt at anvende cookies. Cookies har til hensigt at gøre navigationen mere brugervenlig og tilbyde en personlig og mere fleksibel service, idet de ligeledes er et statistisk værktøj til at indsamle statistiske data om brugen af websiden. Cookies bruges under ingen omstændigheder til at gemme oplysninger, der kan identificere brugeren. For mere information, bedes du venligst se vores Fortrolighedspolitik

 

© GLOBAL EXCHANGE DENMARK APS, MAJ 2019

Alle rettigheder forbeholdes.

På Global Exchange er vi specialiseret i valutavekslingstjenester:

  •   400 kontorer i mere end 23 lande
  •   Mere end 2.500 ansatte
  •   Over 12 millioner kunder hvert år
  •   Mere end 22000 transaktioner om dagen
  •   Åben 24/7